Kommunal

Tratec er en erfaren og høykompetent leverandør innen elektrisk, rør, automasjon og systemer for avfallshåndtering til kommunale anlegg.

Våre selskaper leverer alt innen elektrisk og rørlegging til kommunale bygg og anlegg. Her har Tratec rammeavtaler med mange kommuner på Sørlandet. Tratec Norcon er en meget erfaren leverandør innen driftskontroll av kommunale vann-, avløp-, og renseanlegg. Systemer for håndtering av avfall og slam er et av hovedområdene til Tratec Agdermaskin. Her tilbyr vi produkter, service og nøkkelferdige anlegg.

Våre selskaper innen kommunal