Pulveret transporteres fra 5 siloer til Yara’s produksjonsanlegg. Skruematere sørger for utmating fra siloene til to langsgående båndtransportører. Båndtransportørene er bygget med tak og sidevegger som sørger for at pulveret er skjermet fra være og vind. Alle transportørene er bygget i rustfritt materiale.

Anlegget kjennetegnes av:

Stillegående maskiner

Gode løsninger for skjerming mot regn og snø.

Service plattformer for god tilkomst Svært god korrosjonsmotstand


Get in touch

Alf Olav Systad
Alf Olav Systad
Daglig leder
+47 99 20 37 82

Work with us?

We are eager to help you with your project.  

Get in touch